De Hondsrug (Drenter Erhebung)

Het Hondsrug gebied is een uniek geologisch gebied, ontstaan in de twee laatste ijstijden. Het gebied wordt ontwikkeld tot een Geopark. Het ontstaan van het gebied en de historie zijn daarbij de basis. Het Hondsrug gebied wil onderdeel gaan uitmaken van het Europese netwerk van Geoparken onder toezicht van de Unesco. Al meer dan 64 gebieden in Europa en 110 wereldwijd maken onderdeel uit van dit netwerk. Villapark De Hondsrug is partner van Geopark De Hondsrug. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website: http://www.geoparkdehondsrug.nl/nl/p/